Oppsett av omslag

Hvordan finner jeg ut hvor bred ryggen av boken min er?
Hvis du går inn i vår priskalkulator får du automatisk beskjed om ryggbredden på boken din - og alle de andre målene som er avgjørende for en passende layout. I utgangspunktet er tykkelsen på bokblokken og bakbredden ute på høyre side av priskalkulatoren.

Mer hjelp til å sette opp trykkfiler
Hvis du trenger mer informasjon og veiledning, sjekk beskrivelsene eller kontakt oss personlig. Husk at det også er mulighet for praktisk hjelp fra en av våre grafikere.

Softcover/paperback-omslag

 

Hvis du selv lager omslaget til boken din – innbindingen – skal det lages separat, slik at du leverer to filer til trykkeriet: bokblokken (teksten) og omslaget.

Hvis du vil forsøke å lage omslaget i OpenOffice.org (som kanskje ikke er det beste programmet til dette), bør du ikke bruke teksbehandleren (writer), men i stedet Tegning (draw). Det følgende er et eksempel på hvordan det kan gjøres.

Sideformatet
Omslaget må lages som en sammenhengende fil, der det både er laget en forside, bakside og bokryggen i ett. For- og bakside skal i utgangspunktet ha samme sideformat som dine tekstsider.

Bokryggens bredde avhenger av hvor mange sider det er i boken, og hvilken papirkvalitet som brukes.

Disse opplysningene må du få opplyst fra trykkeriet. I tillegg skal hele omslaget ha en beskjæringskant hele veien rundt på 3 mm. I dette området må du sørge for at det ikke er tekst eller bilde, da det blir skjært bort.

Et eksempel
Slik kan et bokomslag se ut:
Bokformatet er 140 mm x 220 mm.
Til bokryggen trengs 12 mm.
Til beskjæringskanten brukes øverst, nederst og i yttersidene 3 mm.

Bredden:
A Beskjæringskant: 3 mm
B Bokblokk 140 mm
C Ryggen 12 mm
B Bokblokk 140 mm
A Beskjæringskant 3 mm
Total: 298 mm
Høyden:
A Beskjæringskant 3 mm
D Bokblokk 220 mm
A Beskjæringskant 3 mm
Total: 226 mm

Flappomslag

 

Softcover-omslag - standard
Omslaget lages som ett dokument, hvor baksiden er til venstre og ryggen i midten.

Husk å legge til 3 mm for beskjæring (bleed). Du kan se ryggbredden under produktet bøker ved å velge antall sider og papirkvalitet. Det er tillatt å legge inn streker som indikerer ryggens bredde..

Softcover-omslag - flappomslag
Omslaget er laget som et standard softcover-omslag (se over). I tillegg kommer flappenes bredde. Flappene er typisk 80 mm eller 100 mm.

Husk formering
Formering er de 3 mm som omslagets for- og bakside går utover selve bokblokken. Er du usikker på hva formering er, er det en god idé å ta en bok med flapper ned fra hyllen og se hvordan den er utformet (eller se figuren under).

Som for standard softcoverbøker ønsker vi streker som indikerer hvor omslaget skal bøyes.

Merk at bokens bøyemerke pga formering skal plasseres 143 mm fra ryggen både på forsiden og på baksiden.

Bredden:
A Beskjæringskant: 3 mm
B Flapp: 80 mm
C Formering: 3 mm
D Bokblokk: 140 mm
E Ryggen: 12 mm
D Bokblokk: 140 mm
C Formering: 3 mm
B Flapp: 80 mm
A Beskjæringskant: 3 mm
Total: 464 mm
Høyden:
A Beskjæringskant: 3 mm
F Bokblokk: 220 mm
A Beskjæringskant: 3 mm
Total: 226 mm

Hardback/hardcover-omslag

 

Er du i tvil om hvordan en innbundet bok lages, kan det være lurt å ta en ned fra hyllen og se på den, mens du leser dette. Som for flappbøker, er det 3 mm formering i innbundede bøker. Her gjelder det ikke bare bredden, men også høyden.

Dette betyr at forsiden i seg selv er 3 mm større enn bokblokken er hele veien rundt. I tillegg til dette, er det 17 mm helt rundt til bøyningen. De 17 millimeterne er det som bøyes til baksiden av omslaget.

Dette betyr at det ikke er synlig på omslagets forside og bakside, men det vil være lurt å la grafikk eller bilde gå helt rundt til bøyningen, fordi det vil gi en enklere overgang i bøyningen.

Oppsett av ryggen på innbundne bøker
Ryggen på en innbundet bok er litt spesiell. Du kan se ryggbredden under produktet bøker ved å velge antall sider og papirkvalitet.

Layout på innbindingen
Nedbrenningen (E) er innskjæringen en innbundet bok har både foran og bak, rett før ryggen. Nedbrenningen går typisk 10 mm inn i forsiden og baksiden av omslaget.

Det kan ofte være lurt å sentrere omslagdesignet ditt etter nedbrenningen. På den måten blir den mer sentrert visuelt sett, enn om du sentrerer hele sideformatet.

Dette må du finne ut selv, fordi noen design ser mest sentrerte ut når alt sentreres.

Eksempel:
140 x 220 mm helbind/hardcoveromslag med 12 mm ryg.

Bredden:
A Beskjæringskant 3 mm
B Bøy 17 mm
C Formering 3 mm
D Bokblokk 140 mm
F Ryggen 12 mm
D Bokblokk 140 mm
C Formering 3 mm
B Bøy 17 mm
A Beskjæringskant 3 mm
Total: 338 mm
Høyden:
A Beskjæringskant: 3 mm
B Bøy: 17 mm
C Formering: 3 mm
G Bokblokk: 220 mm
C Formering: 3 mm
B Bøy: 17 mm
A Beskjæringskant: 3 mm
Total: 266 mm
Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris: : ekskl. mva
Total rabatt: