Miljø og klima

Det skal ikke være tvil om at vi, som et stort produksjonsselskap, har en forpliktelse til å beskytte miljøet.

Som en del av Scandinavian Print Group, inkludert LaserTrykk.no, følger ScandinavianBook de samme retningslinjene når det gjelder miljø, CSR og bærekraft.

Det er ingen unnskyldninger for ikke å hele tiden prøve å redusere selskapets miljøpåvirkning.

Hånd løfter jordbunke med plante

Miljøvennlig produksjon med bookbox

Med bookbox® produseres én boks bøker med tittelen din. Det er alt du trenger, og det er bra for miljøet.

Med bookbox® unngår du overproduksjon og brenner deg dermed ikke inne med slitsomme rester for makulering. Lagringskapasiteten er tilpasset tittelens salg og dette sikrer en miljøvennlig produksjon.

Bookbox® er trykt med blekkskriverteknologi som kun bruker en tidel av strømmen sammenlignet med andre digitale trykkemaskiner.

Hos ScandinavianBook produserer vi utelukkende på miljømerket papir fra Skandinavia og jobber hele tiden for å redusere bedriftens miljøpåvirkning.

Papkasse med bookbox-logo på

Vi er et Svanemerket trykkeri

Velg trykkeri med omtanke

ScandinavianBook er et svanemerket trykkeri med reg.nr. 5041-0826 (se lisens). Når du velger et svanemerket trykkeri, velger du et trykkeri som bidrar til et renere miljø, et sunnere arbeidsmiljø for de ansatte og en renere fremtid for oss alle.

Strenge krav til svanemerkede trykkerier
  • Bruk av miljøriktig papir
  • Bruk av vegetabilske trykkfarger
  • Resirkulering av trykksaker
  • Reduksjon av avfall, deriblant papir
  • Bruk av fornybar energi
  • Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljøet
Svanemerket

Benytt logo
Som kunde hos ScandinavianBook kan du altså sette svanemerkelogoen på trykksaken din som et synlig bevis på en ansvarlig og miljøbevisst innkjøpspolitikk. Du kan hente svanemerkelogoen her.

Miljømerket papir
ScandinavianBook bruker bare miljømerket papir i produksjonen. Per i dag er 95 % av papiret vi benytter, svanemerket. Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.


Se stor version

EcoVadis

Tildelt bronsemedalje

EcoVadis
EcoVadis er en av verdens mest pålitelige leverandører av bærekraftighetsvurderinger, som evaluerer selskapers bærekraftsprestasjoner og praksis globalt basert på fire hovedområder:

  • Miljø
  • Etisk ansvar
  • Arbeidsmiljø og menneskerettigheter
  • Bærekraftig innkjøp

Bronse
Vår dedikasjon til miljøet og samfunnet har gjort det mulig for oss å oppnå en imponerende EcoVadis bronsemedalje, som plasserer ScandinavianBook blant de øverste 35 % av alle globale selskaper i EcoVadis bærekraftighetsvurdering.

Dette betyr for deg som kunde at når du samarbeider med ScandinavianBook, får du ikke bare trykk av høy kvalitet til super lave priser, men du støtter også en virksomhet som går i front når det gjelder bærekraftighet.

Du kan lese mer om EcoVadis her.

ISO 9001 + 14001

Ønsker du å benytte ISO-sertifisert produksjon klarer vi også dette.

ISO

Vi råder over disse miljø/kvalitetssertifiseringer:

Mer informasjon
Hvis du ønsker å benytte ISO-sertifisering eller mangler ytterligere informasjon, kontakt kundeservice på info@scandinavianbook.no eller tlf. 22 23 70 70.

100 % bærekraftig og CO2-kompensert strøm

Vi kjøper strøm med omtanke.

Vi har lagt om 100 % av vårt strøminnkjøp til bærekraftig og CO2-kompensert energi fremstilt ved dansk vindkraft.

Valget av VINDenergi er med på å skåne miljøet – og styrke både produksjonen og investeringen i miljøvennlig energi.

Se diplom.

Kodak Sonora Process Free

Vi har byttet ut de tradisjonelle trykkplatene som brukes til offset-produksjon til Kodak Sonora Process Free-trykkplater.

Kodak Sonora Process Free trykkplatene produseres med nyere teknologi. Dermed spares kjemisk forarbeid, og vann- og energiforbruket reduseres.

Se sertifikat.

Grafisk CSR-kodeks

ScandinavianBook har tiltrådt den grafiske CSR-kodeks.

Grafisk CSR-Kodeks

Den grafiske CSR-kodeks
Den grafiske CSR-kodeks tar utgangspunkt i FN Global Compacts ti prinsipper. Prinsippene gir en felles etisk og praktisk ramme for virksomhetsansvar og er basert på internasjonale konvensjoner og avtaler.
F.eks. er OECDs retningslinjer og ILOs konvensjoner om arbeidstakerrettigheter, FNs retningslinjer for Menneskerettigheter og Næringsvirksomhet og Rio-deklarasjonen alle representert i prinsippene.

Komplett liste
Se den komplette deltakerlisten på www.grakom.dk.

FSC®-sertifisert trykkeri

ScandinavianBook er FSC®-sertifisert med lisenskode FSC®-CO10493.

FSC® logo

FSC®-merking av en trykksak sikrer at papiret stammer fra bæredyktig skogbruk og andre kontrollerte materialer, at dyre- og planteliv blir beskyttet, og at de menneskene som arbeider i skogen er sikret utdanning, sikkerhetsutstyr og ordentlig lønn.
Se sertifikat.

FSC®-sertifisert papir skal innkjøpes separat og forskjellige prosedyrer må overholdes. I den forbindelse kan lengre leveringstider forekomme og FSC®-merking er derfor ikke mulig dersom du ønsker å bestille med ekspresstrykk.

FSC®-merking av en trykksak koster 2 % av salgsprisen, dog minimum 1 184 kr. For å bruke FSC®-merking, vennligst ta kontakt med din kunderådgiver eller på info@scandinavianbook.no. Det er spesielle krav til bruk av logo.

100 % gjenbruk

Våre bæredyktige trykksaker trykket på 100% gjenbrukspapir er ikke forbeholdt spesial trykksaker. Faktisk kan du bestille nesten alle «alminnelige trykksaker» på vårt gjenbrukspapir.

100% genbrug

Merk kvaliteten
Gjenbrukspapiret vårt er fremstilt av 100 % resirkulert papir. Papiret har et mer rått utseende og naturhvit overflate og struktur. Dessuten kan papiret både svanemerkes, FSC®-sertifiseres og det har det europeiske miljømerket Blomsten.

CO2-kompensert produksjon

ScandinavianBook er blant de få trykkerier i Skandinavia som gir deg mulighet for å få trykksaken din CO2-nøytralisert. Utover den innlysende fordelen ved å gavne miljøet, får du mulighet til å skrive på trykksaken din at den er CO2-nøytral.

Tilvelge ved bestilling
CO2-kompensering klares enkelt og uten forsinkelser når du bestiller trykksaken din. Det er frivillig og koster et tillegg på 1,96%.
Du kan enkelt tilvelge CO2-kompensering i steg 4, Overføring av bestillingen din.

Kontakt oss på info@scandinavianbook.no for bruk av logo.

Beregning for CO2-nøytralisering
Beløpet som tilknyttes bestillingen din brukes til innkjøp av kvoter som reduserer den globale CO2-utledningen med en mengde som tilsvarer din bestillings CO2-utledning.
Vår beregning er basert på en beregning av firmaets, inkl. medarbeidere og underleverandørers samlede utledning av CO2 og prisen for å nøytralisere denne.

Av administrative årsaker er beregningen ikke individuell for den enkelte bestilling, men basert på ordrens vekt/pris, sammenholdt med vår samlede produserte mengde og omsetning.

ClimateCare
ScandinavianBook samarbeider med ClimateCare omkring innkjøp av kvoter. Pengene investeres altså til oppføring av f.eks. vindmøller og solceller, installering av mer CO2-vennlig teknologi i U-land etc. Du kan lese mer om ClimateCare her.

Klimavennlig produksjon

Vi optimerer løpende vårt produksjonsutstyr for å sikre en klimavennlig produksjon. Vi innkjøper blant annet nyere trykkemaskiner og som det første trykkeriet i Europa har vi valgt å investere mer enn 20 millioner kroner i flaggskipet innenfor offset-trykk, nemlig en splitter ny 8-farget trykkemaskin med det flotte navnet Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi - godt for miljøet
Via den nye Low energy UV-trykkteknologi opnår vi strømbesparelser på op till 25% i forhold till det tradisjonelle trykk maskiner og antallet av makulaturark senkes med ca. 50 %. Med et forbruk på omkring 1 mio. kWh, er ei energi reduksjon et konstant fokusområde for oss.

Vi har byttet ut de tradisjonelle trykkplatene som brukes til offset-produksjon til Kodak Sonora Process Free-trykkplater. Disse trykkplatene produseres med nyere teknologi. Dermed spares kjemisk forarbeid, og vann- og energiforbruket reduseres. Se vårt sertifikat.

Heidelberg Speedmaster XL 106

Les mer:

Fakta

#1: Ved å bruke nytt produksjonsutstyr har ScandinavianBook mer enn halvert strømforbruket og antall ark/papir som brukes til oppstart. Vi har i dag et gjennomsnitt på under 50 ark. Til oppstart av større trykkeoppgaver har ScandinavianBook et av de laveste gjennomsnitt målt på Heidelberg-utstyr i Europa.

Trykkemaskiner som er eldre enn fem år bruker dobbelt så mye strøm som en trykkemaskin som er under fem år gammel. 90 % av ScandinavianBooks produksjonsutstyr til trykk og print er under fem år gammelt.

#2: Ved produksjon med puljetrykk utnyttes både maskin og papir optimalt.
Puljetrykk er en vesentlig årsak til lang mer miljøvennlig produksjon. Ved å samle flere kunders oppgaver på ett trykkark reduseres det samlede papirforbruket. Det er færre antall oppstartsark/-papir ved puljetrykk. Et puljetrykksark inneholder ofte 4-8 kunders oppgaver.

Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris: : ekskl. mva
Total rabatt: