Nøytral avsender

Som et utgangspunkt sende vi alle pakker nøytral.

Sender
Avsender på pakkene våre er:
Poste Restante, 8240 Risskov

Hvorfor?
LaserTryk.dk og Lasertrykk.no er underleverandør til flere reklamebyråer og trykkerier.
Vi sender derfor normalt i nøytral emballasje og med nøytral avsenderadresse.
På den måten kan mottakeren av pakken (din kunde) ikke se hvor den er produsert.