Sider

Antall sider i boken (omslaget er ikke inkludert).

Med sider menes antall sider og ikke ark. Dette betyr at dersom det er 200 sider i pdf-filen din, er det tallet tatt i betraktning.