Ryggbredde

Definisjon
Ryggbredden er målt på bokens rygg. Beregnet ut fra antall sider, valgte papirtype og type omslag.

Det er dette målet som skal anvendes til layout av omslag.

Omslagsguide
Hvis du er i tvil om oppsetting av omslag, anbefaler vi at du anvender våre guider.