Prøvebok

Du har mulighet til å få laget en prøvebok før endelig produksjon settes igang.

OBS - forlengelse av produksjonstid
Foretar du en komplett bestilling med prøvebok, settes det endelige opplaget ikke i gang før du godkjenner ditt prøvetrykk til din prosjektleder.
Dermed forlenges produksjonstiden.