PAPIRTYPER BOOKBOX

Vi tilbyr følgende papirtyper til bookbox produksjon:

90 g Hvit Offset

Hvit Offset er normalt den papirtypen, som anvendes som standard i de fleste skrivebordsprintere.


80 g og 100 g Munken Cream

Munken Cream brukes normalt til tekstbøker som romaner. Den cream-fargede varianten gjør lesing mer behagelig for øynene.


115 g G-Print

G-Print gir en god lesbarhet og bildegjengivelse.


Beskrivelser
Er du i tvil om noen av de anvendte faguttrykkene, kan du få en avklaring her:

Trefritt: Fremstilt av ren cellulose, inneholder ikke tremasse. Gulner ikke.
Treholdig: Fremstilt av mekanisk tremasse. Gulner over tid.
Bestrøket: Papiret er overflatebehandlet.
Ubestrøket: Papiret er ikke overflatebehandlet.