Distributør

Sentraldistribusjon
For å bruke bookbox må du ha en kundeavtale med Sentraldistribusjon, som sørger for distribusjonen.

Kundeavtale
Sentraldistribusjons kundeservice oppretter en undergruppe hvor din tittel i bookbox skal registreres.
Heretter kan du selv påmelde alle de titlene du ønsker produsert i bookbox i samme undergruppe.

Kontakt
Sentraldistribusjon AS, Oslo – Sentraldistribusjon AS, Skarnes

Kundeservice direkte (+47) 22 98 57 00
Kundeservice e-post: kundeservice@sd.no

Web: www.sd.no