Bokblokk tykkelse

Definition
Bokblokktykkelse er mål på bokens innhold (bokblokk), regnet ut fra antall sider og valgt papirtype.

Dimensjonen på en bokblokk må være minimum 3 mm for at det skal være mulig å lime en bok.

Er mål under 3 mm
Hvis bokblokken din måler mindre enn 3 mm, vil en beregning ikke være mulig. Du må enten inkludere flere innholdssider, eller velge en tyngre papirtype.