Antall bøker pr plukkeboks

Antall bøker pr plukkeboks
Avhengig av bokens format og antall sider, varierer antall bøker per side. plukkeboks.

Prisen for det totale opplaget er:
Prisen pr. bok x antall bøker pr. plukkeboks.