Sider

Antallet av sider i boken (omslaget regnes ikke med).

Med sider menes antallet sider, og ikke antallet ark. Dvs. står det 200 sider i PDF-filen så er det antallet som det regnes med. 200 sider tilsvarer 100 ark.

Alt er mulig
Har du spørsmål eller finner du ikke det du leter etter er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på info@scandinavianbook.no eller tlf. 22 23 70 70.